De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Onderwerpen

De vet (ROOD) gedrukte onderwerpen hebben een aparte lijst (index) met alles over dat onderwerp.  Klik daar op de link.

Van een deel der onderwerpen is  ook een DUITSE of ENGELSE VERSIE beschikbaar, herkenbaar aan het vlaggetje.ONDERWERP

NEDERLANDSE TITEL
(klik op de link hieronder)

DEUTSCHE VERSION    Deutsche Version
Ahr Geologie langs de Ahr (1)  
Ahr Geologie langs de Ahr (2)  
Ammonieten Ammonieten Ammoniten
Barnsteen Barnsteen, ander fossiel hars en kopal  Bernstein, anderes fossiles Harz und Kopal 
Belemnieten
Belemnieten   Belemniten  
Belemnieten Poster belemnieten  NIEUW
Bergen Ontstaan van bergen  
Bontzandsteen Bontzandsteen
Brachiopoden Brachiopoden  Brachiopoden 
Bruinkool Bruinkool: inkolen, ontstaan, fossiel hout en winning Braunkohle: Entstehung, fossiles Holz und Abbau  
Conglomeraten Conglomeraten en breccies 
De Dollard Geologie van de Dollard  Geologie des Dollarts  
Fossielen Over fossielen en fossiliseren  
Geologische periode Het Krijt  

Bad Bentheim en omgeving (Onder-Krijt)  

Zuid-Limburg en omgeving (Boven-Krijt)
Indeling van het Krijt in Zuid-Limburg  
Geologische periode Het Carboon   
Geologische periode Het Devoon   
Gesteentekringloop De gesteentekringloop (indeling in stollingsgesteenten, sedimentgesteenten en metamorfe gesteenten) 
Geul De Geul (1): van het brongebied tot aan de Nederlandse grens
Geul De Geul (2): van de Belgische grens tot aan de monding in de Maas
Gips Zout en gips Salz und Gips
Gletsjers De gletsjer, een bedreigd natuurfenomeen
Gulp De Gulp van bron tot monding  
Haaientanden Fossiele en recente haaientanden   Fossile und rezente Haifischzähne  
Helgoland Geologie van Helgoland   Geologie von Helgoland  
Hout Fossiel hout / versteend hout en fossiele plantenresten
IJstijden Sporen van de ijstijd (glacialen)
IJstijden Overblijfselen van de wolharige mammoet  Überreste des Wollhaarmammuts 
IJzer IJzer (algemeen) Eisen (allgemein)
IJzer IJzer is overal Eisen ist überall  
IJzer Moerasijzererts  Raseneisenerz oder Raseneisenstein  
IJzer Het winnen van ijzer uit moerasijzererts en klapperstenen Die Gewinnung von Eisen aus Raseneisenerz und Klappersteinen
IJzer Klapperstenen Klappersteine    
IJzer Poster klapperstenen NIEUW Poster Klappersteine  NEU
IJzer IJzerzandsteen Eisensandstein
IJzer Bronnetjes met ijzerhoudend water Quellen mit eisenreichem Wasser
IJzer IJzererts en de verscheidenheid van ijzermineralen  Eisenerz und die Verschiedenheit von Eisenmineralien 
IJzer IJzerslakken: hoe zien ze er uit?   Eisenschlacken: wie sehen sie aus? 
IJzer IJzer en andere metalen  
IJzer IJzer in volksgeloof en volksgeneeskunde  NIEUW

OOK IN: engelse versie
Kalksteen Kalksteen
Kalksteen 'White Horses' in kalksteen (Engeland)    'White Horses' im Kalkstein (England)  
Kalksteen Karstverschijnselen   Karstphänomene  
Kalksteen Travertijn of kalktuf?  Travertin oder Kalktuff?  
Kalksteen Limburgse kalksteen uit het Krijt als bouwsteen
Kalksteen Marmer    Marmor   
Klimaatverandering Klimaatverandering vroeger en nu
Klimaatverandering Cliff dwellings in Mesa Verde National Park (USA)   Cliff dwellings im Mesa Verde National Park (VS) 
Klimaatverandering De Sahara in Noord-Afrika was niet altijd een woestijn  Die Sahara in Nordafrika war nicht immer eine Wüste 
Kooldioxide (CO2) Koolstofdioxide (CO2) ofwel kooldioxide als geologisch fenomeen  
Koralen Koralen Korallen
Krabben - kreeften Fossielen van Decapoda (krabben, kreeften, garnalen) 
Löss Löss  
Maas Geologie van de Maas van bron tot monding
Maas Geologie en gesteenten langs de Maas in Frankrijk 
Maas Geologie en gesteenten langs de Maas in België (Ardennen)  
Maas De Maas in Nederland       
Maas Sporen van de oermaas in Zuid-Limburg (deel 1) 
Maas Sporen van de oermaas in Zuid-Limburg (deel 2) 
Maas Sporen van de oermaas in Belgisch Limburg 

MEGALIETEN

Ga naar de index met alles over megalieten (hunebedden, dolmen, menhirs) in diverse landen Hier gehen Sie zur Liste mit Erläuterungen über Megalithen in verschiedenen Ländern
Napjesstenen Napjesstenen of schalenstenen   Näpfchensteine oder Schälchensteine  
Noordzee Geologie en ontstaan van de Noordzee  NIEUW
Noordzee Kustgebieden: de fjordenkust  NIEUW
Noordzee Kustgebieden: de waddenkust  NIEUW
Noordzee Kustgebieden: de duinenkust  NIEUW
Petrogliefen Rotsgraveringen of petrogliefen  Felsgravuren oder Petroglyphen  
Plooiing Plooien en breuken Falten und Brüche  
Plooiing Een bijzondere plooirug in het Kalltal 
Rivieren Rivieren (1) en Rivieren (2)
Rivieren Ahr (1) en Ahr (2) 
Rivieren Dinkel
Rivieren Geul (1) en Geul (2)
Rivieren De Gulp van bron tot monding 
Rivieren Maas  
Rivieren Geologie en gesteenten langs de Maas in Frankrijk
Rivieren Geologie en gesteenten langs de Maas in België (Ardennen) 
Rivieren De Maas in Nederland       
Rivieren Sporen van de oermaas in Zuid-Limburg (deel 1)  
Rivieren Sporen van de oermaas in Zuid-Limburg (deel 2) 
Rivieren Sporen van de oermaas in Belgisch Limburg 
Rivieren Voer (1) en Voer (2)  
Rotsgraveringen Rotsgraveringen of petrogliefen   Felsgravuren oder Petroglyphen 
Runenstenen Runenstenen  Runensteine  
Savelsbos Het Savelsbos geologisch bekeken (1)  
Savelsbos Het Savelsbos geologisch bekeken (2)  
Savelsbos De Henkeput in het Savelsbos  
Slangsterren Slangsterren   Schlangensterne  
Sponsen Fossiele en recente sponsen Fossile und rezente Schwämme
Steengebruik Heilzame aarde en steenstof (steenpoeder) tegen ziekten en andere ongemakken (deel 1)

OOK IN: engelse versie
Steinmehl als Heilmittel gegen Krankheiten und andere Unbequemlichkeiten (Teil 1)  
Steengebruik Heilzame aarde en steenstof (steenpoeder) tegen ziekten en andere ongemakken (deel 2)  

OOK IN: engelse versie
Steinmehl als Heilmittel gegen Krankheiten und andere Unbequemlichkeiten (Teil 2)  
Steengebruik Krabsporen   OOK IN:  engelse versie Wetzrillen, Pestrillen oder Teufelskrallen  
Steengebruik Vindplaatsen van krabsporen in Nederland en België   Fundstellen von Schabespuren in der Niederlande und Belgien
Steengebruik Rotsgraveringen of petrogliefen   Felsgravuren oder Petroglyphen 
Steengebruik Runenstenen   Runensteine  
Steengebruik Stenen schepen   Steinerne Schiffe  
Steengebruik Napjesstenen of schalenstenen   Näpfchensteine oder Schälchensteine  
Steengebruik Zuid-Limburgse natuursteen als bouwsteen  NIEUW
Steenkool Steenkool: inkolen, ontstaan, fossiele planten, winning Steinkohle: Inkohlung, Entstehung, fossile Pflanzen und Abbau  
Stenen schepen Stenen schepen  Steinerne Schiffe  
Tektieten Tektieten, producten van een meteorietinslag Tektite, Produkte eines Meteoritenaufpralls  
Texel Geologie van Texel   Die Geologie der Insel Texel  
Verwering Ook stenen verslijten
Verzakkingen Over winkelcentrum 't Loon en andere verzakkingen
Veen en turf Over veen en turf Moor und Torf  
Voer De Voer van bron tot monding (deel 1) 
Voer De Voer van bron tot monding (deel 2) 
Vulkanisme Vulkanisme van de Eifel Vulkanismus in der Eifel
Vulkanisme Vulkanisme in het Siebengebirge (Zevengebergte) Vulkanismus im Siebengebirge
Vulkanisme Vulkanisme van de Vogelsberg Vulkanismus des Vogelsbergs
Vulkanisme Vulkanisme in het Westerwald Vulkanismus im Westerwald
Vulkanisme Vulkanisme in de Auvergne (Frankrijk) Vulkanismus in der Auvergne (Frankreich)
Vulkanisme Maaren Maare
Vulkanisme Slakkenkegels, een veel voorkomende vorm van vulkanen Schlackenkegel, eine viel vorkommende Form von Vulkanen  
Vulkanisme Hete bronnen, geisers, fumarolen en moddervulkanen Heiβe Quellen, Geysire, Fumarolen und Schlammvulkane  

VUURSTEEN

Ga hier naar de index met alles over vuursteen  (en prehistorische stenen werktuigen)      Hier gehen Sie zur Liste mit allen Informationen über Feuerstein  
Windkanters Windkanters of windkeien  
Zandverstuivingen Zandverstuivingen of stuifzandgebieden  
Zee-egels Fossiele en recente zee-egels deel 1  Fossile und rezente Seeigel Teil 1 
Zee-egels Fossiele en recente zee-egels deel 2   Fossile und rezente Seeigel Teil 2  
Zeelelies Fossiele en recente zeelelies Fossile und rezente Seelilien
Zout Zout en gips Salz und Gips
Zwerfstenen Zwerfstenen van de Maas
Zwerfstenen Zwerfstenen van de Rijn Findlinge des Rheins  
Zwerfstenen Noordelijke zwerfstenen in Nederland en Duitsland  

megalieten hunebedden menhirs

Ga hier naar alles over hunebedden, menhirs, dolmen, stenen grafkamers en steencirkels in Europa


vuursteen

Ga hier naar alles over vuursteen (en prehistorische stenen werktuigen)


Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. De Belemniet is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zaken voortvloeiend uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst en afbeeldingen op deze website. Gebruik van de website en bezoek aan de erop genoemde plaatsen geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van deze website accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer.     
© De Belemniet