De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Onderwerpen

De vet (ROOD) gedrukte onderwerpen hebben een aparte lijst (index) met alles over dat onderwerp.  Klik daar op de link.

Van veel onderwerpen is naast een NEDERLANDSE VERSIE ook een DUITSE VERSIE beschikbaar.

Van enkele onderwerpen is ook een ENGELSE VERSIE beschikbaar. Die zijn aangegeven met een Engels vlaggetje.


ONDERWERP

TITEL
(klik op de link hieronder)

DEUTSCHE VERSION    Deutsche Version
Ahr Geologie langs de Ahr (1)  
Ahr Geologie langs de Ahr (2)  
Ammonieten Ammonieten Ammoniten
Barnsteen Barnsteen en copal: fossiele hars Bernstein und Copal (oder Kopal): fossiles Harz
Belemnieten
Belemnieten    Belemniten  
Bontzandsteen Bontzandsteen
Bruinkool Bruinkool: inkolen, ontstaan, fossiel hout en winning Braunkohle: Entstehung, fossiles Holz und Abbau  
Conglomeraten Conglomeraten en breccies 
De Dollard Geologie van de Dollard  Geologie des Dollarts  
Geologische periode Het Krijt  

Bad Bentheim en omgeving (Onder-Krijt)  

Zuid-Limburg en omgeving (Boven-Krijt)
Geologische periode Het Carboon   
Geologische periode Het Devoon   
Gesteentekringloop De gesteentekringloop (indeling in stollingsgesteenten, sedimentgesteenten en metamorfe gesteenten) 
Geul De Geul (1): van het brongebied tot aan de Nederlandse grens
Geul De Geul (2): van de Belgische grens tot aan de monding in de Maas
Gips Zout en gips Salz und Gips
Gletsjers De gletsjer, een bedreigd natuurfenomeen
Haaientanden Fossiele en recente haaientanden  VERNIEUWD Fossile und rezente Haifischzähne ERNEUERT
Helgoland Geologie van Helgoland  
Hout Fossiel hout en fossiele plantenresten
IJstijden Sporen van de ijstijd (glacialen)
IJstijden Overblijfselen van de wolharige mammoet  Überreste des Wollhaarmammuts 
IJzer IJzer (algemeen) Eisen (allgemein)
IJzer IJzer is overal Eisen ist überall  
IJzer Moerasijzererts Raseneisenerz oder Raseneisenstein
IJzer Het winnen van ijzer uit moerasijzererts en klapperstenen Die Gewinnung von Eisen aus Raseneisenerz und Klappersteinen
IJzer Klapperstenen Klappersteine    
IJzer IJzerzandsteen Eisensandstein
IJzer Bronnetjes met ijzerhoudend water Quellen mit eisenreichem Wasser
Kalksteen Kalksteen
Kalksteen 'White Horses' in kalksteen (Engeland)    'White Horses' im Kalkstein (England)  
Kalksteen Karstverschijnselen   Karstphänomene  
Kalksteen Travertijn of kalktuf?  Travertin oder Kalktuff?  
Kalksteen Limburgse kalksteen uit het Krijt als bouwsteen
Kalksteen Marmer    Marmor   
Klimaatverandering Klimaatverandering vroeger en nu
Koralen Koralen Korallen
Maas Geologie van de Maas van bron tot monding
Maas Sporen van de oermaas in Zuid-Limburg (deel 1) 
Maas Sporen van de oermaas in Zuid-Limburg (deel 2) 
Maas Sporen van de oermaas in Belgisch Limburg NIEUW
MEGALIETEN Ga naar de index met alles over megalieten (hunebedden, dolmen, menhirs) in diverse landen Hier gehen Sie zur Liste mit Erläuterungen über Megalithen in verschiedenen Ländern
Napjesstenen Napjesstenen of schalenstenen   Näpfchensteine oder Schälchensteine  
Petrogliefen Rotsgraveringen of petrogliefen  Felsgravuren oder Petroglyphen  
Plooiing Plooien en breuken Falten und Brüche  
Plooiing Een bijzondere plooirug in het Kalltal 
Rivieren Rivieren (1) en Rivieren (2)
Rivieren Ahr (1) en Ahr (2) 
Rivieren Dinkel
Rivieren Geul (1) en Geul (2)
Rivieren Maas
Rivieren Sporen van de oermaas in Zuid-Limburg (deel 1)  
Rivieren Sporen van de oermaas in Zuid-Limburg (deel 2) 
Rivieren Sporen van de oermaas in Belgisch Limburg NIEUW
Rivieren Voer (1) en Voer (2)  
Rotsgraveringen Rotsgraveringen of petrogliefen   Felsgravuren oder Petroglyphen 
Runenstenen Runenstenen  Runensteine  
Savelsbos Het Savelsbos geologisch bekeken (1)  
Savelsbos Het Savelsbos geologisch bekeken (2)  
Sponsen Fossiele en recente sponsen Fossile und rezente Schwämme
Steengebruik Heilzame aarde en steenstof (steenpoeder) tegen ziekten en andere ongemakken (deel 1)

OOK IN: engelse versie
Steinmehl als Heilmittel gegen Krankheiten und andere Unbequemlichkeiten (Teil 1)  
Steengebruik Heilzame aarde en steenstof (steenpoeder) tegen ziekten en andere ongemakken (deel 2)  

OOK IN: engelse versie
Steinmehl als Heilmittel gegen Krankheiten und andere Unbequemlichkeiten (Teil 2)  
Steengebruik Krabsporen   OOK IN:  engelse versie Wetzrillen, Pestrillen oder Teufelskrallen  
Steengebruik Vindplaatsen van krabsporen in Nederland  
Steengebruik Rotsgraveringen of petrogliefen   Felsgravuren oder Petroglyphen 
Steengebruik Runenstenen   Runensteine  
Steengebruik Stenen schepen   Steinerne Schiffe  
Steengebruik Napjesstenen of schalenstenen   Näpfchensteine oder Schälchensteine  
Steenkool Steenkool: inkolen, ontstaan, fossiele planten, winning Steinkohle: Inkohlung, Entstehung, fossile Pflanzen und Abbau  
Stenen schepen Stenen schepen  Steinerne Schiffe  
Tektieten Tektieten, producten van een meteorietinslag Tektite, Produkte eines Meteoritenaufpralls  
Texel Geologie van Texel   Die Geologie der Insel Texel  
Verwering Ook stenen verslijten
Verzakkingen Over winkelcentrum 't Loon en andere verzakkingen
Veen en turf Over veen en turf Moor und Torf  
Voer De Voer van bron tot monding (deel 1) 
Voer De Voer van bron tot monding (deel 2) 
Vulkanisme Vulkanisme van de Eifel Vulkanismus in der Eifel
Vulkanisme Vulkanisme in het Siebengebirge (Zevengebergte) Vulkanismus im Siebengebirge
Vulkanisme Vulkanisme van de Vogelsberg Vulkanismus des Vogelsbergs
Vulkanisme Vulkanisme in het Westerwald Vulkanismus im Westerwald
Vulkanisme Vulkanisme in de Auvergne (Frankrijk) Vulkanismus in der Auvergne (Frankreich)
Vulkanisme Maaren Maare
Vulkanisme Slakkenkegels, een veel voorkomende vorm van vulkanen Schlackenkegel, eine viel vorkommende Form von Vulkanen  
Vulkanisme Hete bronnen, geisers, fumarolen en moddervulkanen Heiβe Quellen, Geysire, Fumarolen und Schlammvulkane  
VUURSTEEN Ga hier naar de index met alles over vuursteen
Hier gehen Sie zur Liste mit allen Informationen über Feuerstein
Zandverstuivingen Zandverstuivingen of stuifzandgebieden  
Zee-egels Fossiele en recente zee-egels deel 1 AANGEVULD Fossile und rezente Seeigel Teil 1 ERWEITERT
Zee-egels Fossiele en recente zee-egels deel 2  AANGEVULD Fossile und rezente Seeigel Teil 2 ERWEITERT
Zeelelies Fossiele en recente zeelelies Fossile und rezente Seelilien
Zout Zout en gips Salz und Gips
Zwerfstenen Zwerfstenen van de Maas
Zwerfstenen Zwerfstenen van de Rijn
Zwerfstenen Noordelijke zwerfstenen in Nederland en Duitsland  

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. De Belemniet is niet aansprakelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor zaken voortvloeiend uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van tekst en afbeeldingen op deze website. Gebruik van de website en bezoek aan de erop genoemde plaatsen geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Door gebruik te maken van deze website accepteert u de voorwaarden van deze disclaimer.     
© De Belemniet