De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Over ons

Deutsche Version Deutsche Version


jan els

Jan Weertz


Jan Weertz bracht zijn jeugd door op het platteland in Zuid-Limburg; een geologisch gevarieerd landschap. Op een steenworp afstand van zijn geboortehuis ligt een vuursteenmijn uit de Nieuwe Steentijd die tijdens zijn jeugd archeologisch onderzocht werd. Deze bijzondere omgeving wekte in hem een breed scala aan interesses betreffende onze natuurlijke omgeving, haar geschiedenis, archeologie en de invloed van de mens daarop. Zowel gedurende als na zijn opleiding aan de Pedagogische Academie in Maastricht verdiepte Jan zich verder in de natuurlijke omgeving en breidde hij zijn interesse uit met geologie. De opgedane kennis gaf hij tot recent door middel van lezingen en excursies door aan geïnteresseerden in deze interessante materie. Tegenwoordig is het zwaartepunt van de activiteiten vrijwel volledig op deze website komen te liggen. Van Jan verschenen in de loop der tijd al dan niet in samenwerking met anderen vele publicaties, brochures en artikelen. Ook schreef hij enkele boeken en werkte hij aan andere boeken mee. Sinds zijn huwelijk schrijft hij veel van zijn publicaties samen met zijn vrouw Els. Hij bouwde in 2010 de website De Belemniet, die zich in een gestaag groeiend bezoekersaantal mag verheugen en steeds verder uitgebreid wordt. 
Els Weertz

Els Weertz raakte door haar huwelijk met Jan ook in geologie en historie geïnteresseerd. Samen met haar man vormt ze een team bij de veldverkenningen en het literatuuronderzoek voor de verhalen achter allerlei geologische en historische fenomenen. De planning en coördinatie van de veldverkenningen worden vaak door haar uitgevoerd. Haar gedegen rapportages van de veldverkenningen zorgen ervoor dat de opgedane ervaringen goed gearchiveerd en altijd snel terug te vinden zijn. Daarmee draagt ze in een belangrijke mate bij aan de informatie die op deze website te vinden is. Els studeerde onder andere Duitse taal aan de Hogeschool in Utrecht.
Samen met Jan zorgt Els voor de vertalingen van de teksten in het Duits, de eindredactie van de Duitse teksten op deze website is in haar handen.
Als verlengde van het onderzoek van Jan en Els naar de bijzondere toepassing van stenen vormen ze samen met Rainer Scherb de redactie van de Duitse website  Schabespuren.

© De Belemniet