van vroeger

Contact

Over ons

Sitemap

L’arbre à clous de Saint-Hadelin (tilleul du Fief de Saint-Hadelin)

(spijkerboom van Saint-Hadelin)

Spijkerbomen en lapjesbomen in Nederland en België

Algemeen

Bomen hebben al sinds mensenheugenis een bijzondere betekenis in het volksgeloof. Vroeger, maar ook nu nog, schreef men bovennatuurlijke krachten aan hen toe. Ook bij ziekten en andere lichamelijke ongemakken wist men de boom naar waarde te schatten. Getuigen van dit volksgeloof vinden we nu nog op meerdere plaatsen terug in de vorm van spijkerbomen en lapjesbomen. Al vroeg in de geschiedenis van de mensheid kende men bijzondere, magische krachten aan ijzer toe. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat ijzeren voorwerpen een belangrijke rol gingen spelen in het volksgeloof en de volksgeneeskunde. Zo sloeg men spijkers in bomen om van allerlei ziekten en kwalen af te komen. De boom zou de ziekte of kwaal dan overnemen. Maar men kon de spijkers ook gebruiken om iets anders gedaan te krijgen. Men sloeg ze dan in bomen om bijvoorbeeld iemand te betoveren. Bomen die voor dit doel gebruikt werden, kennen we als spijkerbomen. In Nederland kwamen ze niet zoveel voor. Tegenwoordig kunnen we er alleen nog voor in Yde in Drenthe terecht. In België is het gebruik ervan veel wijder verbreid geweest. Maar ook daar komt nu nog maar een klein aantal van dergelijke bomen voor. Naast spijkerbomen kennen we lapjesbomen. Op zulke bomen bevestigde men een stukje textiel dat een zieke op zijn lijf had gedragen. Vaak deed men dit om koorts op de boom over te dragen. Lapjesbomen worden daarom ook wel koortsbomen genoemd. Het verhaal wil dat zulke acties voor dag en dauw uitgevoerd moesten worden en dat daarbij gebeden of spreuken gepreveld werden. Omdat dit in alle vroegte gebeurde, was de kans ook klein dat anderen getuige waren van dit gebruik. Zoals dat zo vaak het geval is bij volksgeloof zijn gebruiken dikwijls moeilijk van een bepaalde, begrensde definitie te voorzien. In bomen die als spijkerboom bekend staan, hangen ook nogal eens lapjes. En soms zijn die lapjes om een spijker geknoopt. Zat die spijker er dan al in? Of werd hij er ingeslagen om het lapje te bevestigen? En het hoeft bij spijkerbomen niet alleen om spijkers te gaan. We komen er ook wel punaises in tegen. Verder kan het begrip lapje behoorlijk uitgerekt worden. Niet alleen reepjes stof maar bijvoorbeeld ook draden wol, schoenveters en slabbetjes kunnen aangetroffen worden. Een handleiding voor het gebruik van dergelijke bomen bestaat immers niet! 

Vooral lapjesbomen (en ook -struiken) zijn een wijd verbreid verschijnsel. We vinden ze ook in andere delen van Europa (bijvoorbeeld Frankrijk, Groot-Brittannië en Ierland) en zelfs daarbuiten (zoals in Azië). Soms komen ze voor bij een bron, soms bij een kerk of kapel, maar ook wel bij een grens, zoals van een vorstendom.

Spijkerbomen en lapjesbomen in Nederland en België is een serie websitepagina's die steeds een algemene tekst over het onderwerp geven waarna informatie over de boom volgt die op betreffende pagina wordt behandeld.

L’arbre à clous de Saint-Hadelin (tilleul du Fief de Saint-Hadelin)

De arbre à clous de Saint-Hadelin (spijkerboom van Saint-Hadelin) staat aan het eind van het doodlopende deel van het straatje Le Fief in het gehucht Saint-Hadelin bij Olne in de Belgische provincie Luik. Naast de boom staat de église Saint-Hadelin (Sint-Hadelinuskerk). Ook vinden we er een kapel, die zo te zien gewijd is aan Notre Dame de Fatima. In de stam van de lindeboom zien we niet alleen veel oude en nieuwe spijkers zitten, er hangen ook stukjes textiel op. Soms zijn die stukjes textiel met een spijker aan de boom vastgemaakt. Maar het komt ook voor dat ze om een spijker geknoopt zijn die er reeds in zat. Deze lindeboom is dus niet alleen een spijkerboom maar ook een lapjesboom. Men kan goed zien dat een deel van de spijkers alweer door de boom overgroeid is. Over een aantal jaren zullen ze waarschijnlijk helemaal niet meer zichtbaar zijn. Ook nu zullen er wel geheel overgroeide spijkers in de boom zitten die al aan het oog onttrokken zijn. Bij deze boom wordt weer ‘gespijkerd’ om van kiespijn af te komen. Althans, zo gaat het verhaal. Het is zeer wel mogelijk dat mensen ook een spijker in de boom sloegen/slaan of een stukje textiel (dat over het zieke lichaamsdeel was gestreken) eraan bevestigden/bevestigen voor heel andere zaken dan kiespijn. In de literatuur (website olne.petit-patrimoine.be) lezen we dat naar het schijnt de plaatselijke pastoor niet gediend was van dit ‘heidense geloof’ en dat hij wilde dat men in de kerk kwam bidden om van een kwaal af te komen. Vanuit de pastorie zou hij op de uitkijk hebben gestaan om te kijken wie er een stukje textiel aan de boom bevestigde. Het betreffende lapje verwijderde hij daarna meteen. Een oude foto op deze website laat de spijkerboom zien met daarop een crucifix om de ‘bijgelovigen’ tot de orde te roepen. In de zomer van 1884 werd de spijkerlinde door de bliksem getroffen. Daarbij kwamen twee jongens om het leven en raakten anderen gewond. De zwaarste slag werd de boom echter in augustus 2020 toegebracht toen tijdens de storm Francis een zware tak uit de linde brak. Hierdoor raakte de boom uit zijn evenwicht en dreigde hij geheel verloren te gaan. Dit heeft men kunnen voorkomen door hem te kandelaberen (zeer ver terug te snoeien). Gelukkig is hij daarna weer uitgelopen maar zeker is dat hij zijn beste tijd heeft gehad.

arbre a clous de Saint Hadelin
De spijkerboom van Saint Hadelin. Links zien we hem in 2019 voordat hij door de storm vernield werd. In het midden staat de gekandelaberde boom in het voorjaar van 2022. Hij loopt dan gelukkig weer uit.

Andere spijkerbomen en lapjesbomen in Nederland en België. Klik op de link om ze te bekijken.

Le tilleul de Floxhes (arbre à clous de Floxhes) 

• Le tilleul des Lognards (tilleul à clous des Lognards) 

La chapelle de Fanson & tilleuls à clous 

Deigné – Tilleul à clous devant l’église 

L’arbre à clous de Han sur Lesse 

Le tilleul Notre-Dame de Dréhance (tilleul à clous de Dréhance)

De nagelboom van ’s-Gravenvoeren 

De kwartjesboom van Val-Meer 

• De spijkerbomen van Yde / breukenbomen van Yde 

De lapjesboom van Overasselt 

Lapjesboom bij de menhirs van Oppagne

Bij de beschrijving van de locaties is sprake van momentopnames. De kans bestaat dat situaties op een later tijdstip niet meer hetzelfde zijn. Beschouw de vindplaatsgegevens en routebeschrijvingen dan ook als richtlijnen die in mindere of meerdere mate veranderd kunnen zijn. Bepaal zo nodig vooraf aan de hand van kaarten of de beschreven situatie overeenkomt met de werkelijkheid.

Van Vroeger is een op zich staand onderdeel van website www.debelemniet.nl.

Tekst: Jan Weertz
Foto's: Jan en Els Weertz
© De Belemniet