De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Heilzame aarde en steenstof (steenpoeder) 
tegen ziekten en andere ongemakken
(deel 2)

Deutsche Version Deutsche Version  English version English version

Naast de kerken en kapellen uit deel 1 zijn er in het verleden meer plaatsen geweest waar gelovigen gewijde aarde en steenstof met een bijzondere werking konden krijgen. Literatuuronderzoek leverde daarover het volgende op. 

Plekken waar men vroeger gewijde of geheiligde aarde kon krijgen 

Carmelitessenklooster - Vaals 
Vaals ligt in het uiterste zuidoosten van de provincie Limburg. Vroeger verkochten kloosterlingen van het Carmelitessenklooster steenpoeder als medicijn. Helaas bestaat dit klooster niet meer. 

Heerle 
In Heerle (gemeente Roosendaal in de provincie Noord-Brabant) konden gelovigen tot in de jaren negentig van de vorige eeuw gewijd wit zand krijgen. Dit zogenaamde Gertrudiszand strooiden ze op plaatsen waar ze last hadden van ratten en muizen. 

Prinsenbeek - Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk 
Ook in Prinsenbeek (gemeente Breda in de provincie Noord-Brabant) is er een verband tussen de heilige Gertrudis en speciaal zand. Dit muizenzand konden de gelovigen in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk krijgen. De oogst werd er mee beschermd tegen muizen en ratten. De heilige Gertrudis leefde volgens de legende in Prinsenbeek. Als de mensen er geplaagd werden door muizen die hun oogst opaten, dan hielp de heilige Gertrudis hen om deze knaagdieren te verjagen. Sint Gertrudis wordt aanbeden als patroonheilige tegen ratten en muizen. 

Woensdrecht 
In Woensdrecht (provincie Noord-Brabant) wordt Sint Gertrudis vereerd. Vroeger kon men op 17 maart, de sterfdag van Sint Getrudis, gewijd zand mee naar huis nemen om er ratten en muizen mee te verjagen. Dit zand stond in een bak achter in de kerk. 

Sint Gertrudiskerk - Vorst 
In Vorst (Belgische provincie Antwerpen) werd de heilige Gertrudis niet alleen aangeroepen als men last had van ratten en muizen, maar ook om wonden aan de neus en aan de lippen te genezen en om van eczeem en huiduitslag af te komen. Verder dacht men dat Sint Gertrudis kon helpen bij geestesziekten en als de duivel probeerde mensen te verleiden. Men hoopte eveneens op hulp van Sint Gertrudis bij de pest en andere epidemische ziekten. Pelgrims namen van het kerkhof wat aarde mee naar huis die ze dan als remedie tegen van alles en nog wat gebruikten. 

Lembeek 
Sint Veronus ofwel Sint Vroon wordt aanbeden in Lembeek (gemeente Halle in de Belgische provincie Vlaams-Brabant). Hij werd aangeroepen voor verschillende ziekten en aandoeningen zoals hoofdpijn, hersenvliesontsteking en koorts. Vroeger namen pelgrims in een kuil onder het graf van de heilige wat aarde mee. Deze aarde stopten ze in een zakje dat ze 's nachts onder hun hoofd legden om te genezen. Later werd de kuil dichtgemaakt maar pelgrims konden in de kerk nog steeds een zakje met aarde krijgen. 

Meldert 
In het verleden moet in Meldert (gemeente Hoegaarden in de Belgische provincie Vlaams-Brabant) een doornstruik naast de Sint Ermelindiskerk hebben gestaan. Volgens de legende begon deze struik daar te groeien toen de staf van de heilige Ermelindis uitliep. Van de plek van de struik namen boeren wat aarde mee die ze daarna op hun velden uitstrooiden. Naast deze locaties zullen er ongetwijfeld nog meer plaatsen zijn geweest waar in het verleden gewijde aarde verkregen kon worden. 

Ga terug naar deel 1  

Tekst: Jan Weertz

© De Belemniet