De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Klimaatverandering: 

De Sahara in Noord-Afrika was niet altijd een woestijn

Deutsche Version Deutsche Version

Het klimaat is de gemiddelde toestand van het weer over een periode van minstens dertig jaar. Voor het bepalen van het klimaat wordt gekeken naar factoren als temperatuur, neerslag, wind, bewolking en luchtdruk. Ook wordt gekeken naar extreme weersituaties. Hoe vaak komt bijvoorbeeld een hittegolf of buitengewone regenval voor? Dat we tegenwoordig wereldwijd - en dus ook in Nederland - met een klimaatverandering te maken hebben, is inmiddels wel duidelijk. Een veranderend klimaat oefent - een soms verstrekkende - invloed uit op de planten- en dierenwereld. Maar ook fysische gevolgen blijven niet uit. De zeespiegel stijgt en weersextremen nemen toe en worden heftiger. In een mensenleven kunnen weersituaties al behoorlijk veranderen. Bij de vergelijking van eigen natuurverslagen uit het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw met de situatie zoals die zich nu voordoet, komen al grote verschillen naar voren. Klimaatveranderingen zijn iets van alle tijden. Wie zich in de geologische geschiedenis van onze aarde verdiept, zal er regelmatig mee te maken krijgen. Maar niet alleen in dat verre geologische verleden vonden klimaatveranderingen plaats, ook in de meer recente geschiedenis komen we ze tegen. Bijzonder aan de huidige klimaatverandering met haar wereldwijde opwarming van de aarde is wel dat de mens er grotendeels voor verantwoordelijk is. 

De gevolgen van een veranderend klimaat en van soms langdurige weersextremen kunnen verstekkend zijn. Sporen van dergelijke gebeurtenissen in het verleden vinden we overal op aarde terug. Op deze pagina bekijken we daarvoor de Sahara in Noord-Afrika. Ze laat ons zien dat hetgeen wij als vanzelfsprekend bij ons weer en klimaat vinden helemaal niet zo vanzelfsprekend hoeft te zijn. Omstandigheden kunnen snel veranderen. 

Sahara Noord Afrika
Afbeelding 1. De Sahara is meer dan alleen maar een zandwoestijn. Hier enkele impressies van de vele gezichten van deze woestijn.

De Sahara in Noord-Afrika is de grootste zandwoestijn op aarde. Hij heeft een oppervlakte van meer dan negen miljoen vierkante kilometer. Dat is ongeveer 215 keer zo groot als Nederland. Hoewel we het hier een zandwoestijn noemen, is het niet alleen zand wat we er zien. Zo komen er ook vaste gesteenten in de vorm van bergen en heuvels in voor en treffen we er diepe kloven in aan. Groene plekken treffen we er ook wel aan maar die vormen maar een heel klein deel van het totale oppervlak. Eigenlijk is het dus een gevarieerd landschap (afbeelding 1). Wat dit gevarieerde landschap tot een woestijn maakt, is de grote droogte en geringe jaarlijkse neerslag. Maar ooit is dat anders geweest, ooit was de Sahara veel groener en het dierenleven veel uitbundiger. Getuigen daarvan zijn de vele rotstekeningen uit het stenen tijdperk en artefacten zoals grote aantallen stenen werktuigen die in het gebied gevonden worden (afbeelding 2). De rotstekeningen treffen we vooral aan in de gebergten en grotten waar ze goed bewaard zijn gebleven. Ze tonen ons onder andere krokodillen, nijlpaarden, neushoorns, giraffes, leeuwen, wilde ezels, antilopen, gazellen en olifanten. Dat de Sahara in het nog niet zo heel verre verleden er heel anders uitzag dan tegenwoordig, heeft te maken met de moesson. Doordat deze zich in bepaalde periodes noordelijker manifesteert, wordt de Sahara minder droog. We hebben hier te maken met cycli die tot ver in de tijd terugvoeren en die ervoor zorgen dat duizenden jaren van droogte afgewisseld worden met duizenden jaren vochtiger weer. 

vuistbijlen Noord Afrika
Afbeelding 2. In de Sahara worden grote aantallen stenen werktuigen uit de prehistorie gevonden. Ze getuigen van de menselijke aanwezigheid in tijden waarin het klimaat vriendelijker was voor mens en dier. We zien hier vuistbijlen (linksboven en rechts) en kleinere werktuigjes zoals boortjes en spitsen (linksonder). De speld is drie centimeter lang.

De laatste van die perioden waarin het weer vochtiger werd, begon ongeveer 12.000 jaar geleden. Grote delen van de Sahara veranderden toen in een steppegebied. Rond 9000 jaar geleden krijgen we dan te maken met het Holoceen subpluviaal waarin de neerslag duidelijk toenam. De Sahara werd nog vochtiger en groener en de bevolking groeide. In hoger gelegen delen kwamen zelfs hier en daar bossen voor. Het Tsjaadmeer in de zuidelijke Sahara had destijds zelfs een oppervlakte van zo'n 300.000 tot 400.000 km2 en een diepte van zo'n 170 meter. Zo'n vijftig jaar geleden bedroeg het oppervlak van het meer niet veel meer dan 25.000 km2 en nog geen twintig jaar geleden was dat gekrompen tot een povere 1500 km2. De diepte is inmiddels maar iets meer dan tien meter. Dat ligt niet alleen aan een afname van de neerslag, maar ook aan het onttrekken van water voor irrigatiedoeleinden. Naast het grote Tsjaadmeer kwamen er in die vochtigere tijden in de Sahara nog meer grote meren en rivieren voor. Het Holoceen subpluviaal was maar van beperkte duur want ongeveer 6000 jaar geleden werd het weer droger. De laatste 4000 tot 5000 jaar hebben we er weer met een echt woestijnklimaat te maken. De bevolking nam aan het einde van het Holoceen Pluviaal weer af doordat de mensen wegtrokken naar betere oorden. Op den duur bleven alleen nog groene oasen over waar grondwater plantengroei mogelijk maakte en waar de spaarzame rivieren voor vocht zorgden. Tegenwoordig komt de mens in Noord-Afrika vooral rond het gebied van de Middellandse Zee voor.

Romeinen in Noord Afrika
Afbeelding 3. Voor het oprukken van de woestijn in Noord-Afrika is niet alleen het klimaat verantwoordelijk. De Romeinen verbouwden in hun Noord-Afrikaanse provincies intensief graan. Dat leverde bodemerosie op die de woestijn vanuit het zuiden verder liet oprukken. Maar ook na de Romeinse Tijd ging de bodemerosie en daarmee het oprukken van de woestijn verder, onder andere door intensieve begrazing door het vee van nomadische stammen. Van de aanwezigheid van de Romeinen getuigen tegenwoordig nog bouwwerken zoals tempels in Sbeitla (linksboven en close-up rechts) en een amfitheater/colosseum in El Djem (linksonder) in Tunesië.

Voor wie zich verder in woestijnen en de Sahara wil verdiepen, zijn wellicht de onderstaande werken interessant. 

Zand in opmars (woestijnvorming als toekomstbeeld) uit 1979 van Uwe George; een uitgave van B.V. Uitgeversmaatschappij Elsevier Focus (296 bladzijden).

Sahara; Wüste lebt uit 2006 is een uitgave van het Hessisches Landesmuseum Darmstadt en het Staatliches Naturhistorisches Museum Braunschweig. Het bevat artikelen van diverse auteurs en werd uitgegeven als iets aangepast naslagwerk bij de tentoonstelling 'Sahara - Wüste lebt' in Braunschweig (174 bladzijden) nadat het in eerdere instantie de tentoonstelling 'Wüste' in Darmstadt begeleidde.


Tekst en foto's: Jan  Weertz
© De Belemniet