De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Sporen van de ijstijd

de Wilhelminasteen - een grote zwerfsteen bij Sondel (NL)

Tijdens het Saale-glaciaal (238.000 – 128.000 jaar geleden - ook wel Saale-ijstijd genoemd) waren grote delen van het noordelijk halfrond bedekt door reusachtige ijsmassa’s. Doordat veel water in de vorm van ijs op het land was opgeslagen, lag de zeespiegel toen een stuk lager dan tegenwoordig. De Noordzee lag toen droog. Honderden meters dikke gletsjers drongen in die tijd tot diep in onder andere Nederland en Duitsland door. In het ijs van deze gletsjers zat een heleboel gesteentemateriaal. Dat varieerde van hele kleine deeltjes tot enorme zwerfstenen. Veel van deze zwerfstenen zijn afkomstig uit het hoge noorden, maar er zitten ook exemplaren bij die van dichterbij door de gletsjers zijn meegevoerd. Toen het gletsjerijs aan het einde van het glaciaal smolt, bleef het meegevoerde gesteentemateriaal achter. Ook de grote, vaak vele tonnen zware zwerfstenen kwamen daardoor bij ons in het landschap terecht. Een van die zwerfstenen is de Wilhelminasteen bij Sondel in Nederland. 

Waar vinden we de Wilhelminasteen? 
Sondel ligt vlakbij Lemmer in het zuidwesten van de provincie Friesland. De Wilhelminasteen ligt er in een weiland schuin tegenover Sondelerleane 1. Aan de weg staat een informatiezuiltje van de IJstijden- en Stenenroute van het bezoekerscentrum Mar en Klif met bijzonderheden over deze zwerfsteen. 

Wilhelminasteen Sondel zwerfsteen ijstijd
Afbeelding 1. De Wilhelminasteen, een zwerfsteen uit de ijstijd in een weiland langs de Sondelerleane in Sondel, Friesland.

Iets meer over de Wilhelminasteen zelf 
De Wilhelminasteen is een Scandinavische zwerfsteen van rapakivigraniet die hier ter plaatse gevonden is. Hij is afkomstig van de Ålandeilanden. Deze eilanden liggen direct ten zuiden van de Botnische Golf tussen Zweden en Finland. Op het zuiltje kunnen we lezen dat de zwerfsteen ronde veldspaatkristallen met een lichte rand heeft. Verder staat er dat hij in 1947 gevonden is. Men heeft er een gedenksteen ter gelegenheid van het vijftigjarige regeringsjubileum van koningin Wilhelmina van gemaakt. Vanaf de weg zien we in grote letters op de steen de tekst: “wij zijn schuldig God altijd te danken over u”. Wat we vanaf de weg niet kunnen zien, vertelt het zuiltje ons: rechtsonder staat “2Th 1:3” en op de zijkant “1898-1948”. 

Bij de beschrijving van de locatie is sprake van een momentopname. De kans bestaat dat de situatie en het aanzien op een later tijdstip niet meer hetzelfde zijn. Beschouw de vindplaatsgegevens dan ook als richtlijnen die in mindere of meerdere mate veranderd kunnen zijn. Bepaal zo nodig vooraf aan de hand van kaarten of de beschreven situatie overeenkomt met de werkelijkheid.

Tekst: Jan Weertz
Foto's: Jan en Els Weertz
© De Belemniet