De Belemniet

Home

Onderwerpen

Producten

Excursiepunten

Contact

Links

Over ons

Sitemap

Sporen van de ijstijd

de Trekkerskei - een grote zwerfsteen in Schoonloo (NL)

Tijdens het Saale-glaciaal (238.000 – 128.000 jaar geleden - ook wel Saale-ijstijd genoemd) waren grote delen van het noordelijk halfrond bedekt door reusachtige ijsmassa’s. Doordat veel water in de vorm van ijs op het land was opgeslagen, lag de zeespiegel toen een stuk lager dan tegenwoordig. De Noordzee lag toen droog. Honderden meters dikke gletsjers drongen in die tijd tot diep in onder andere Nederland en Duitsland door. In het ijs van deze gletsjers zat een heleboel gesteentemateriaal. Dat varieerde van hele kleine deeltjes tot enorme zwerfstenen. Veel van deze zwerfstenen zijn afkomstig uit het hoge noorden, maar er zitten ook exemplaren bij die van dichterbij door de gletsjers zijn meegevoerd. Toen het gletsjerijs aan het einde van het glaciaal smolt, bleef het meegevoerde gesteentemateriaal achter. Ook de grote, vaak vele tonnen zware zwerfstenen kwamen daardoor bij ons in het landschap terecht. Een van die zwerfstenen is de Trekkerskei in Schoonloo in Nederland. 

Waar vinden we de Trekkerskei? 
Schoonloo behoort tot de gemeente Aa en Hunze en ligt in de provincie Drenthe. De Trekkerskei staat er op de hoek van de Westerdorpstraat met de Hoofdstraat. 

Trekkerskei Schoonloo
Afbeelding 1. De Trekkerskei in Schoonloo, van twee kanten gezien.

Iets meer over de Trekkerskei zelf 
De Trekkerskei is een Scandinavische zwerfsteen van graniet die tijdens een ruilverkaveling in de tweede helft van de twintigste eeuw in de omgeving gevonden is. De steen is zo'n 3,5 meter hoog. Als we uitgaan van een soortelijk gewicht van graniet van 2700 kg per kubieke meter en een geschatte inhoud van de steen van 11 kuub dan komen we op een gewicht van bijna 30 ton ofwel 30.000 kilogram! Rondom de steen is een keienvloertje van kleine Scandinavische zwerfstenen aangelegd. De trekkerskei behoort tot de echt grote zwerfstenen die door het gletsjerijs naar deze omgeving in Drenthe zijn aangevoerd. In de wijde omgeving kunnen we echter ook nog allerlei andere zwerfstenen in diverse formaten zien die het ijs hierheen heeft gebracht.  

Bij de beschrijving van de locatie (2022) is sprake van een momentopname. De kans bestaat dat de situatie en het aanzien op een later tijdstip niet meer hetzelfde zijn. Beschouw de vindplaatsgegevens dan ook als richtlijnen die in mindere of meerdere mate veranderd kunnen zijn. Bepaal zo nodig vooraf aan de hand van kaarten of de beschreven situatie overeenkomt met de werkelijkheid.

Tekst: Jan Weertz
Foto's: Jan en Els Weertz
© De Belemniet